Nya Härjebrygg i Tännäs

Februari 2017 – Vårt nya bryggeri i Tännäs är nu klart och det första ölet är bryggt. Totalt omfattar vår investering ca 4,8 miljoner.

Utrustning :

  • Brygghus, 10 hl
  • Steamer, 180 kw
  • Oljefri luftkompressor
  • Jästank, 20 hl * 6 st.
  • Kylsystem
  • Filtreringstank, 10 hl * 4 st.
  • Tappmaskin

Investeringen syftar till att möjliggöra fortsatt tillväxt och ökad produktion för att kunna möta ökad efterfrågan. Det nya bryggeriet kommer vid full kapacitetsutnyttjande att producera ca 200000 liter öl per år.

Investeringen omfattas av stöd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

EU-flagga